Søndags-essay

Jeg har ikke vært så tilstedet her den siste tiden. Det er flere grunner til det. Jeg skal ikke kjede dere med å neven alle, men en av dem har jeg lyst til å løfte frem. Jeg bruker ganske lang tid på å produsere innhold. Uansett hvilket innhold jeg produserer. Jeg bruker lang tid på å skrive, om det er mine egne tekster eller svar på e-poster jeg har mottatt. Jeg vurdere hver setning, og hvert ord, som jeg bruker, for å finne ut om de faktisk formidler mine intensjoner på den måten jeg ønsker at de skal formidles. Jeg gjør det akkurat nå mens jeg skriver dette, og forrige setning to meg et par minutter å formulere korrekt. Jeg bruker lang tid på å lage musikk. Det kan ta meg kort tid å spille inn en idé, men flere år å forme den til et ferdig produkt. Jeg kan hver dag finne flere artikler, og videoer, som jeg ønsker å dele med andre. Men vurderingen om hvilke jeg mener er så viktig at jeg med god samvittighet kan bidra til den relativt tette nettbaserte informasjonsflommen, som de fleste opplever daglig, er en langsom prosess. Jeg ønsker rett å slett at når jeg bidrar med noe, så skal det ha en viss verdi. I det minste for meg.

Derfor tenkte jeg at det var passende å dele dette todelte video-essyet som tar opp akkurat dette elementet med kreativitet og innholdsproduksjon. Nå ønsker jeg ikke å sammenligne meg evne-messig med de som blir brukt som eksempler her, men jeg tror at de generelle prinsippene kan gjelde for en stor del av menneskeheten, geni eller ikke.

The Long Game Part 1: Why Leonardo DaVinci was no genius from Delve on Vimeo.

The Long Game Part 2: the missing chapter from Delve on Vimeo.

2 thoughts on “Søndags-essay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *