Søndagsdokumentar – A Brief History of Graphics pt. 1 – 5

Dette er en informativ og lett-sett femdelt minidokumentar om datagrafikkens utvikling. Fra den spede begynnelse, med to dimensjoner og en fargepalett som du boirtimot kunne telle på to hender, til dagens tre-dimensjonale grafikk-intense og realistiske spilleopplevelser.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

One thought on “Søndagsdokumentar – A Brief History of Graphics pt. 1 – 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *