Søndagsdokumentar – The Internet’s Own Boy.

Hvis du har en time og 44 minutter til overs anbefaler jeg at du ser denne dokumentaren om Aaron Swartz. En av bidragyterne til oppstarten av Reddit, kampen mot SOPA og en forkjemper for fri tilgang til kunnskap og kommunikasjonskanaler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *