Link

UX-designer sier du? Hva holder egentlig de på med? – 3

99% invisible – DeafSpace (E50)

Hva må gjøres med en bygning for at personer med nedsatt hørsel skal kunne gå og snakke med hverandre samtidig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *